Velkommen til

Whistleblowerordningen

Velkommen til Whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen ApS (CVR-nr. 42 97 89 57) har etableret og driver en whistleblowerordning for selskaber og faglige organisationer, hvor ansatte, medlemmer og eksterne samarbejdspartnere anonymt kan indberette mistanke eller viden om overtrædelse af gældende lovgivning eller uregelmæssigheder. Whistleblower-ordningen kan alene anvendes til at indberette om alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv. Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold og tilsvarende kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen.

Whistleblowerordningen er en webportal, der er udviklet af  Whistleblowerordningen ApS, CVR nr. 42978957 og servicen hostes af One.com, der er en uafhængig part, som garanterer for sikkerhed og anonymitet i systemet.  Indberetninger til whistleblowerordningen kan foretages anonymt, dvs. uden at det er muligt for de tilknyttede selskaber eller faglige organisationer eller andre at identificere afsenderen. Dette indebærer, at du kan foretage indberetningen uden at angive dit navn.
Systemet logger ikke IP-adresse eller pc-ID og benytter heller ikke cookies.
Al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Der sendes ingen ukrypterede oplysninger over det åbne internet.

Pris

Med vedtagelsen af EU’s whistleblowerdirektiv bliver det en realitet, at virksomheder og offentlige myndigheder med mere end 50 ansatte skal have en whistleblowerordning.
Der tilbydes to forskellige abonnementstyper:

WB – BASIS

 

Målrettet virksomheder og
organisationer, der ønsker at opfylde
reglerne på whistleblowerområdet.

▪ Oprettelse af
virksomhedsspecifikt
Whistleblowerportal.

▪ Ubegrænset adgang for
ansatte og eksterne
samarbejdspartnere.

▪ Løbende monitering af
indberetninger via
Whistleblowerportalen.

 

Årligt abonnement: 12.500 DKK.

Oprettelse: 5.000 DKK.

WB – PLUS

 

Målrettet virksomheder og
organisationer, der ønsker løbende
sparring og rådgivning på
whistleblowerområdet.

▪ Oprettelse af
virksomhedsspecifikt
Whistleblowerportal.
▪ Automatisk grafisk tilpasning til
virksomhedens farver og logo.
▪ Virksomhedstilpasset
Whistleblowerpolitik.
▪ Ubegrænset adgang for
ansatte og eksterne
samarbejdspartnere.
▪ Undervisning i håndtering af
Whistleblowerindberetninger.
▪ Løbende monitering af
indberetninger via
Whistleblowerportalen
▪ Online support

 

Årligt abonnement: 20.500 DKK.

Oprettelse: 7.500 DKK.